Podmínky osvojení

  • Zájemce o zvíře musí být starší 18 let, nebo zákonné zástupce a měl by mít sebou alespoň jeden platný doklad.
  • Do nového domova je zvíře předáváno na základě předávacího protokolu, který vymezuje práva a povinnosti nového majitele
  • Vyhrazujeme si právo případné kontroly dodržování podmínek
  • Pro převzetí zvířete do vlastní péče je nutné si přinést vhodnou přepravku nebo můžeme zapůjčit
  • Nový majitel je též povinen vrátit zvíře zpět, pokud se o ně nebude moci nadále z jakéhokoliv důvodu starat
  • Nový majitel se zavazuje poskytovat sdružení pravdivé informace
  • Pokud si nový majitel osvojí nekastrované zvíře, zavazuje se nechat zvíře ve vhodném věku vykastrovat
  • Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců od předání zvířete do dočasné péče vlastník zvířete, přechází uplynutím této lhůty zvíře do péče dočasného opatrovníka, a to na základě předávacího protokolu o převzetí kočičky nebo kocourka do péče

Za vakcinované a odčervené kotě tedy zaplatíte 800 Kč, za dospělou odčervenou, vakcinovanou a kastrovanou kočku (či kocoura) 1000 Kč. Skutečné náklady jsou samozřejmě podstatně vyšší.

"Žádná prokázaná laskavost ti ještě nezaručí bezmeznou vděčnost tvé kočky". (Jean de la Fontaine)