Zápis ze schůze dne 17. 8. 2012

19.04.2013 08:14

Zápis ze schůze Občanského sdružení Tlapky Mochov  ze dne 17. 8. 2012 v 17.00 hod – sídlo Dr. Nejedlého 279 Mochov 25087

 
        
přítomni: Edita Pešková, Edita Pešková ml., Zdeňka Zemanová,

Je přítomná nadpoloviční většina členů, členská schůze je tímto

usnášenischopná.

 

Program schůze:

  1. volba členů rady sdružení a revizní komise
  2. volba předsedy sdružení
  3. založení účtu
  4. založení placených webových stránek

 

 

Členská schůze zvolila členy rady a revizní komise. Jsou jimi všichni

zúčastnění členové přípravného výboru, kteří podepsali návrh na

registraci sdružení. Jmenovitě:

Edita Pešková

Edita Pešková ml.        

Zdeňka Zemanová

 

Nově zvolení členové budou vykonávat činnost dle platných stanov

občanského sdružení.

 

Předsedou občanského sdružení, který je statutárním orgánem sdružení

a je oprávněn jednat jménem sdružení ve všech věcech byla zvolena

Edita Pešková bytem Dr. Nejedlého 279 Mochov, rč. 715701/0784. Všechna práva a povinnosti vyplývající z této funkce budou prováděna v souladu se stanovami sdružení.

 

Členská schůze rozhodla o založení bankovního účtu. O další podrobnosti se postará předseda občanského sdružení Edita Pešková a bude informovat ostatní členy rady.

 

Dále členská schůze rozhodla o založení placených webových stránek, které budou sloužit k propagaci našeho občanského sdružení.

 

Podpisy: Edita Pešková

              Edita Pešková ml.

             Zdeňka Zemanová